سیستم اندازه گیری مجاورتی

سیستم اندازه گیری مجاورتی (Proximity Measuring System) متشکل از  سنسورهای مجاورتی (Proximity Sensors) ، کابل های ارتباطی ویژه به همراه مبدل سیگنال یا فرم دهنده سیگنال (Transducer or Signal Conditioner) می باشند ، که وظیفه تشخیص ، انتقال و اندازه گیری المانهایی نظیر ارتعاش یا لرزش

TQ 402

کابل های ارتباطی ویژه سری TQ 402 ساخت کمپانی Meggitt Sensing Systems بخشی از سیستم اندازه گیری مجاورتی (Proximity Measuring System)  می باشد که طبق نیاز کاربر کد گذاری شده و نهایتاً جهت سفارش کالا طبق (Ordering Number) قید شده