آی سی

تراشه ، مدار یکپارچه ، مدار مجتمع یا آی‌ سی Integrated Circuit(IC) به مجموعه‌ ای از مدارات الکترونیکی اطلاق می‌گردد که با استفاده از مواد نیمه‌ رسانا (عموماً سیلیکون همراه با میزان کنترل شده‌ ای ناخالصی) در ابعادی کوچک ساخته