نوع محصول : سوئیچ
مدل :
XA15-4H3B-ED5
شرح :
Level Switch Liquid Displacer
شرکت سازنده : Magnetrol
کشور سازنده : آمریکا

XA15-4H3B-ED5