کابل های ارتباطی ویژه سری TQ 402 ساخت کمپانی Meggitt Sensing Systems بخشی از سیستم اندازه گیری مجاورتی (Proximity Measuring System)  می باشد که طبق نیاز کاربر کد گذاری شده و نهایتاً جهت سفارش کالا طبق (Ordering Number) قید شده در دیتا شیت سفارش دهی می شود.

tq402,tq 402,tq402 proximity transducer,tq402,tq 402,tq402 proximity transducer,tq402,tq 402,tq402 proximity transducer,tq402,tq 402,tq402 proximity transducer,tq402,tq 402,tq402 proximity transducer,

Data Sheet Proximity Measuring System

 

سفارش کالا

TQ 402
دسته بندی شده در: