سوئیچ دما,Temperature Switc,سوئیچ فشار,Pressure Switch,سوئیچ فلو,Flow Switch,سوئیچ مجاورتی ,Proximity Switch,میکرو سوئیچ ,Micro Switch, لول سوئیچ ,Level Switch,سوئیچ جیوه ای ,Mercury Switch,سوئیچ ارتعاشی,Vibration Switch,Endevco Meggitt Sensing Systems , Magnetrol , PCB Piezotronics , Yokogawa,سوئیچ دما,Temperature Switc,سوئیچ فشار,Pressure Switch,سوئیچ فلو,Flow Switch,سوئیچ مجاورتی ,Proximity Switch,میکرو سوئیچ ,Micro Switch, لول سوئیچ ,Level Switch,سوئیچ جیوه ای ,Mercury Switch,سوئیچ ارتعاشی,Vibration Switch,Endevco Meggitt Sensing Systems , Magnetrol , PCB Piezotronics , Yokogawa,سوئیچ دما,Temperature Switc,سوئیچ فشار,Pressure Switch,سوئیچ فلو,Flow Switch,سوئیچ مجاورتی ,Proximity Switch,میکرو سوئیچ ,Micro Switch, لول سوئیچ ,Level Switch,سوئیچ جیوه ای ,Mercury Switch,سوئیچ ارتعاشی,Vibration Switch,Endevco Meggitt Sensing Systems , Magnetrol , PCB Piezotronics , Yokogawa,meggittسوئیچ در بخش صنعت در نقش کنترل کننده و آلارم کمیت هایی نظیر : دما (Temperature) ، فشار (Pressure) و فلو (Flow) مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد سوئیچ در بخش صنعت عبارتند از : حفاظت از تاسیسات و دستگاه ها ، هشدار عملیاتی آلار م ها ، ایمنی و حفاظت جهت تصمیم گیری ، ارتباط بین قسمت های فنی و فرآیندی ، اعلام وضعیت حرکت فرآیند در صورت خارج شدن از نقطه های مطلوب.

شرکت آریا موج ، تامین کننده و وارد کننده انواع ، سوئیچ دما (Temperature Switch) ، سوئیچ فشار (Pressure Switch) ، سوئیچ فلو (Flow Switch) ، سوئیچ مجاورتی (Proximity Switch) ، میکرو سوئیچ (Micro Switch) ، لول سوئیچ (Level Switch) ، سوئیچ جیوه ای (Mercury Switch) ، سوئیچ ارتعاشی (Vibration Switch) و … ، از معتبرترین شرکت های سازنده جهان می باشد ، که برخی از این شرکت ها عبارتند از :

Endevco Meggitt Sensing Systems , Magnetrol , PCB Piezotronics , Yokogawa , …

لیست انواع سوئیچ از شرکت سازنده ، Endevco Meggitt Sensing Systems , PCB Piezotronics , Magnetrol ، با شرح مختصر و لینک به شرکت سازنده به قرار ذیل می باشد :

تصویرمدلشرکت سازنده
CVS 100 LCEndevco Meggitt Sensing Systems
685B1001A30PCB Piezotronics
685A08PCB Piezotronics
EX686B71PCB Piezotronics
XA15-4H3B-ED5Magnetrol
100P11C5Neo-Dyn
200P13C6Neo-Dyn
100TC5BCC6Neo-Dyn
132T4HCC6Neo-Dyn

در صورت موجود نبودن کالای مورد نیاز در لیست ، از بخش ” درخواست قیمت ” اقدام به سفارش کالا بفرمایید