استخراج مدل و انطباق قطعات در پروژه ها

انتخاب قطعات هدفمند و متناسب با پروژه در طراحی و ساخت سیستم ها و تجهیزات از اهمیت بالایی برخوردار می باشد به طوریکه باعث افزایش راندمان در پروژه های ساخت و طراحی سیستم ها و تجهیزات خواهد بود. با توجه

قطعات مستعمل و از رده خارج شده

هر قطعه دارای یک دوره استاندارد کارکرد می باشد که توسط شرکت های سازنده قطعات معین می گردد. قطعات در دوره کارکرد در بهترین شرایط کاری عمل می نمایند و پس از آن نیاز به تعویض ، جایگزینی و یا

مشاوره فنی

قطعات ، اجزاء تشکیل دهنده سیستم ها و تجهیزات هستند. انتخاب صحیح و هدفمند قطعات چه در فرآیند طراحی و تولید سیستم ها در بخش های پژوهشی و تحقیقاتی و چه در جایگزینی قطعات مستعمل ، از رده خارج شده

شرکت های سازنده

شرکت آریا موج ، محصولات تول